Nüve

Kan Bankacılığı

KN 72/120/294

PN 150 Trombosit İnkübatörü

PS 54 Trombosit Çalkalayıcısı